free website design templates

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Μ.744)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Η σελίδα αυτή αναφέρεται στο μάθημα "Μεταλλικές Κατασκευές" (Μ.744), που διδάσκεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Ενημερώνεται παράλληλα με την αντίστοιχη στο e-class του ιδρύματος και περιέχει το διδακτικό υλικό και τις ανακοινώσεις που σχετίζονται με αυτό.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
10/02/2018 - Εργασία Εξαμήνου - Προφορική Εξέταση
Η προφορική εξέταση όσων έχουν παραδώσει εργασία εξαμήνου θα γίνει την Τρίτη 13/02/2018 πριν το επαναληπτικό μάθημα, στην αίθουσα Μ2. Έχουν σταλεί email σε καθένα ξεχωριστά αναφορικά με την ώρα εξέτασης. Σε περίπτωση που έχετε παραδώσει εργασία και δεν έχετε λάβει σχετικό email, επικοινωνήστε άμεσα με το διδάσκοντα στο email gpapav@teilar.gr.

09/02/2018 - Επαναληπτικό Μάθημα 
Την Τρίτη 13/02/2018 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα στις "Μεταλλικές Κατασκευές", στην αίθουσα Μ2. Στο μάθημα θα συζητηθούν απορίες πάνω στο σύνολο της ύλης και θα επιλυθούν σχετικά παραδείγματα.

09/02/2018 - Τελική Εξέταση του Μαθήματος "Μεταλλικές Κατασκευές" - Φεβρουάριος 2018 
Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα εξετάσεων της περιόδου Φεβρουαρίου 2017, βάσει του οποίου η τελική εξέταση του μαθήματος «Μεταλλικές Κατασκευές» είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 14/02/2018 και ώρα 08:30. 
Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια της εξέτασης.
Η εξέταση θα γίνει με ανοικτές σημειώσεις. Ως εκ τούτου, επιτρέπεται να έχετε μαζί σας οποιοδήποτε έντυπο υλικό όπως: τις διαφάνειες του μαθήματος, το θέμα εξαμήνου, τα συγγράμματα του μαθήματος, προσωπικές σημειώσεις, επιπλέον βοηθητικό υλικό. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφάνειες του μαθήματος περιέχουν το σύνολο της ύλης που απαιτείται για την άριστη επίλυση όλων των θεμάτων.
Για την επίλυση των θεμάτων απαιτείται η χρήση υπολογιστικής μηχανής. Επιτρέπονται αριθμομηχανές τσέπης απλές και επιστημονικού τύπου, αλλά όχι προγραμματιζόμενες. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων, smartwatch, tablet ή laptop για το σκοπό αυτό, ακόμη και αν βρίσκονται σε «λειτουργία πτήσης».
Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανταλλαγή υλικού ή συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων. Συνεπώς, οι εξεταζόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να έχουν μαζί τους την απαραίτητη γραφική ύλη ή εφεδρική αριθμομηχανή σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Η προσέλευση στην αίθουσα απαγορεύεται από τη στιγμή που θα μοιραστούν οι εκφωνήσεις στους εξεταζόμενους.
Η αποχώρηση από την αίθουσα είναι δυνατή μόνο μετά την παράδοση του γραπτού και το νωρίτερο 1 ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης.
Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την ύλη του μαθήματος ή την τελική εξέταση, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το διδάσκοντα στο email: gpapav@teilar.gr.

14/12/2017 - Αναβολή διαλέξεων 18/12/2017 και 19/12/2017
Δεδομένου ότι οι διαλέξεις του μαθήματος Μεταλλικές Κατασκευές ξεκίνησαν από την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και δεν υπάρχουν διαλέξεις προς αναπλήρωση, αναβάλλονται οι διαλέξεις του μαθήματος που ήταν προγραμματισμένες για την ερχόμενη εβδομάδα στις 18 και 19/12/2017, ούτως ώστε να αναπληρωθούν κατά το νέο έτος. Η αναβολή αυτή αποσκοπεί στην ουσιαστική αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου που υπολείπεται πριν την εξεταστική περίοδο, δεδομένης της σχετικής παράτασης που έχει δοθεί, καθώς θα υπάρξει επαρκής χρόνος για την προετοιμασία των φοιτητών και την επίλυση τυχουσών αποριών επί της ύλης του μαθήματος στην τάξη. 
Εύχομαι σε όλους χαρούμενα Χριστούγεννα και με το καλό να έρθει ο νέος χρόνος!

31/10/2017 - Θέμα εξαμήνου 
Κατά την τρέχουσα εβδομάδα θα γίνει η ανάθεση του Θέματος Εξαμήνου. Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν τη σχετική εργασία, καλούνται να ενημερώσουν το διδάσκοντα μέσω email στο gpapav@teilar.gr. Υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης θέματος εξαμήνου από περισσότερους του ενός ατόμου. Σε περίπτωση ομαδικής εργασίας, το θέμα θα έχει ανάλογες απαιτήσεις ούτως ώστε να αντιστοιχεί στο άθροισμα του χρόνου και την προσπάθειας που θα αφιέρωνε κάθε ένας ξεχωριστά. Αν εξαντληθούν τα θέματα που μπορούν να εκπονηθούν ομαδικά, θα δοθούν αντίστοιχα ατομικά θέματα. 
Το θέμα εξαμήνου θα εξεταστεί προφορικά. Η εξέταση είναι υποχρεωτική και αφορά στην υλοποίηση του θέματος και γενικότερα στην ύλη του μαθήματος.
Περισσότερες πληροφορίες θα περιέχονται στα θέματα που θα σταλούν.

23/10/2017 - Τροποποίηση ωρολόγιου προγράμματος
Στις ανακοινώσεις του Τμήματος έχει αναρτηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα με τις τελευταίες τροποποιήσεις. 
Η έναρξη του μαθήματος "Μεταλλικές Κατασκευές" τη Δευτέρα μεταφέρθηκε 1 ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 17:00.

29/09/2017 - Εισαγωγικό μάθημα - Μεταλλικές Κατασκευές
Οι πρώτες και εισαγωγικές διαλέξεις του μαθήματος "Μεταλλικές Κατασκευές" θα πραγματοποιηθούν κατ' εξαίρεση του προγράμματος, την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα: 
Πέμπτη 05/10/2017, 18:00-20:00 και Παρασκευή 06/10/2017, 16:00-18:00 στην αίθουσα Μ2.
Στις διαλέξεις θα γίνει εισαγωγή στο αντικείμενο των μεταλλικών κατασκευών και θα συζητηθούν θέματα οργάνωσης της διεξαγωγής του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου εξέτασης, ημέρες και ώρες διεξαγωγής, του θέματος εξαμήνου, κλπ.
Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων κρίνεται απαραίτητη.
Εύχομαι σε όλους καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

22/05/2017 - Εξέταση του μαθήματος "Μεταλλικές Κατασκευές" (Ιούνιος 2017) 
Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα εξετάσεων της περιόδου Ιουνίου 2017, βάσει του οποίου προβλέπεται εξέταση του μαθήματος «Μεταλλικές Κατασκευές» την Τετάρτη 21/06/2017 και ώρα 13:15. 
Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια της εξέτασης.
Η εξέταση θα γίνει με ανοικτές σημειώσεις. Ως εκ τούτου, επιτρέπεται να έχετε μαζί σας οποιοδήποτε έντυπο υλικό όπως: τις διαφάνειες του μαθήματος, το θέμα εξαμήνου, τα συγγράμματα του μαθήματος, προσωπικές σημειώσεις, επιπλέον βοηθητικό υλικό. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφάνειες του μαθήματος περιέχουν το σύνολο της ύλης που απαιτείται για την άριστη επίλυση όλων των θεμάτων.
Για την επίλυση των θεμάτων απαιτείται η χρήση υπολογιστικής μηχανής. Επιτρέπονται αριθμομηχανές τσέπης απλές και επιστημονικού τύπου, αλλά όχι προγραμματιζόμενες. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων, smartwatch, tablet ή laptop για το σκοπό αυτό, ακόμη και αν βρίσκονται σε «λειτουργία πτήσης».
Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανταλλαγή υλικού ή συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων. Συνεπώς, οι εξεταζόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να έχουν μαζί τους την απαραίτητη γραφική ύλη ή εφεδρική αριθμομηχανή σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Η προσέλευση στην αίθουσα απαγορεύεται από τη στιγμή που θα μοιραστούν οι εκφωνήσεις στους εξεταζόμενους.
Η αποχώρηση από την αίθουσα είναι δυνατή μόνο μετά την παράδοση του γραπτού και το νωρίτερο 1 ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης.
Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτική εξέταση (εμβόλιμη εξεταστική), ο βαθμός της εξέτασης αντιστοιχεί στο 100% του συνολικού βαθμού. Δηλαδή, δε συνυπολογίζεται ο βαθμός του θέματος εξαμήνου, όπως ίσχυε κατά την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2017.
Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την ύλη του μαθήματος ή την τελική εξέταση, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το διδάσκοντα στο email: gpapav@teilar.gr.

18/02/2017 - Τελική & Επαναληπτική Εξέταση του Μαθήματος "Μεταλλικές Κατασκευές"
Στο φάκελο "Έγγραφα" του μαθήματος έχουν αναρτηθεί οι ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων της τελικής εξέτασης. 
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αρκετοί ρώτησαν σχετικά με την επαναληπτική εξέταση του μαθήματος και τον τρόπο βαθμολόγησης αυτής. Όταν η εξέταση λάβει χώρα κατά τα προβλεπόμενα, ο τελικός βαθμός θα εξαρτάται αποκλειστικά από τη βαθμολογία του γραπτού. Δηλαδή, ακόμα και όσοι δεν παρέδωσαν θέμα εξαμήνου κατά την κανονική διάρκεια του μαθήματος, θα έχουν τη δυνατότητα να γράψουν έως και 100%. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος και ο τρόπος εξέτασης παραμένουν ως έχουν, εκτός αν υπάρξει διαφορετική ανακοίνωση. 
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει αντίστοιχη ανακοίνωση εκείνη την περίοδο που θα διευκρινίζει και πάλι τα παραπάνω.

24/01/2017 - Τελική Εξέταση Μαθήματος
Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα εξετάσεων της περιόδου Φεβρουαρίου 2017, βάσει του οποίου η εξέταση του μαθήματος «Μεταλλικές Κατασκευές» είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 08/02/2017 και ώρα 13:15. 
Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια της εξέτασης.
· Η εξέταση θα γίνει με ανοικτές σημειώσεις. Ως εκ τούτου, επιτρέπεται να έχετε μαζί σας οποιοδήποτε έντυπο υλικό όπως: τις διαφάνειες του μαθήματος, το θέμα εξαμήνου, τα συγγράμματα του μαθήματος, προσωπικές σημειώσεις, επιπλέον βοηθητικό υλικό. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφάνειες του μαθήματος περιέχουν το σύνολο της ύλης που απαιτείται για την άριστη επίλυση όλων των θεμάτων. 
· Για την επίλυση των θεμάτων απαιτείται η χρήση υπολογιστικής μηχανής. Επιτρέπονται αριθμομηχανές τσέπης απλές και επιστημονικού τύπου, αλλά όχι προγραμματιζόμενες. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων, smartwatch, tablet ή laptop για το σκοπό αυτό, ακόμη και αν βρίσκονται σε «λειτουργία πτήσης». 
· Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανταλλαγή υλικού ή συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων. Συνεπώς, οι εξεταζόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να έχουν μαζί τους την απαραίτητη γραφική ύλη ή εφεδρική αριθμομηχανή σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
· Η προσέλευση στην αίθουσα απαγορεύεται από τη στιγμή που θα μοιραστούν οι εκφωνήσεις στους εξεταζόμενους. 
· Η αποχώρηση από την αίθουσα είναι δυνατή μόνο μετά την παράδοση του γραπτού και το νωρίτερο 1 ώρα και 15 λεπτά μετά την έναρξη της εξέτασης. 
Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την ύλη του μαθήματος ή την τελική εξέταση, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το διδάσκοντα στο email: gpapav@teilar.gr.

16/01/2017 - Διεξαγωγή Μαθήματος 
Η διεξαγωγή του μαθήματος Μεταλλικές Κατασκευές που είναι προγραμματισμένη για σήμερα 16/01/2017 και ώρα 18:00 θα γίνει κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για το μάθημα που είναι προγραμματισμένο για αύριο 17/01/2017 και ώρα 18:00, εκτός αν στο μεταξύ προκύψει διαφορετική ανακοίνωση του ΤΕΙ. 
Σε κάθε περίπτωση, επειδή το μάθημα αυτό είναι το τελευταίο και θα συζητηθούν γενικές απορίες εφ’ όλης της ύλης του μαθήματος, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όλων των σπουδαστών σε αυτό.
Επιπλέον, τις ίδιες ημέρες μπορούν οι σπουδαστές να παραλάβουν το θέμα εξαμήνου που είχαν παραδώσει πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

07/01/2017 - Θέμα εξαμηνου - Μεταλλικές Κατασκευές 
Στο φάκελο "Έγγραφα" έχει αναρτηθεί ενδεικτική λύση του θέματος εξαμήνου. 
Η παραλαβή των διορθωμένων θεμάτων θα γίνει στα επόμενα μαθήματα (16/01/2017 και 17/01/2017)
Οι σπουδαστές που επιθυμούν να ενημερωθούν για το βαθμό τους νωρίτερα, μπορούν να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα μέσω email.

07/01/2017 - Αναβολή Μαθήματος 
Καλή χρονιά σε όλους με υγεία κι ευτυχία! 
Το επόμενο μάθημα θα είναι το τελευταίο και θα συζητηθούν γενικές απορίες εφ’ όλης της ύλης του μαθήματος, οπότε είναι σημαντική η παρουσία όλων των σπουδαστών σε αυτό.
Δεδομένων των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν και αναμένεται να συνεχιστούν έως την Τετάρτη 11/01/2017, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή των σπουδαστών αναβάλλεται η διεξαγωγή των διαλέξεων που είναι προγραμματισμένες για τις 09/01/2017 και 10/01/2017 για την επόμενη εβδομάδα στις 16/01/2017 και 17/01/2017 (ίδιες ώρες και αίθουσα διδασκαλίας).

16/12/2016 - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Την Τρίτη 20/12/2016 λήγει η προθεσμία για την παράδοση του θέματος εξαμήνου. 
Η παράδοση θα γίνει ηλεκτρονικά στο email του διδάσκοντος (gpapav@teilar.gr). Προτείνεται σε όλους τους σπουδαστές να έχουν ολοκληρώσει το θέμα πριν το μάθημα τη Δευτέρα 19/12/2016, ώστε να είναι δυνατό να συζητηθούν σχετικές απορίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Σε κάθε περίπτωση, για την άμεση επίλυση των αποριών, μπορείτε να στέλνετε στο παραπάνω email. 
Καλή επιτυχία!

5/12/2016 - Ηλεκτρονική Επικοινωνία 
Η ηλεκτρονική επικοινωνία με το διδάσκοντα μπορεί πλέον να λαμβάνει χώρα στο email: gpapav@teilar.gr. Συνίσταται στους σπουδαστές να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο email αντ’ αυτού που χρησιμοποιούσαν έως τώρα. Σε κάθε περίπτωση, μηνύματα που θα σταλούν εκ παραδρομής στο προηγούμενο email, δεν είναι απαραίτητο να ξανασταλούν στη νέα διεύθυνση, καθώς θα αναγνωστούν και θα απαντηθούν κανονικά.

5/12/2016 - Αναβολή Μαθήματος
Λόγω της απεργίας της Π.Ν.Ο., προέκυψε αδυναμία του διδάσκοντα να παρευρεθεί εγκαίρως στο χώρο διδασκαλίας. Ως εκ τούτου, αναβάλλεται η διεξαγωγή των διαλέξεων του μαθήματος «Μεταλλικές Κατασκευές» που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα (05/12/2016) και αύριο (06/12/2016).
Η αναπλήρωσή τους θα λάβει χώρα την ερχόμενη εβδομάδα, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και επιπλέον διάλεξη την Τετάρτη (14/12/2016) από τις 9:00 έως τις 12:00, ενώ η διάρκεια των διαλέξεων στις 12/12/2016 και 13/12/2016 θα είναι από τις 18:00 έως τις 20:30.

15/11/2016 - Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με το Θέμα Εξαμήνου 
Το Θέμα Εξαμήνου του μαθήματος Μεταλλικές Κατασκευές έχει αναρτηθεί στο φάκελο "Έγγραφα" του μαθήματος από τις 19/10/2016 και έχει ως ημερομηνία παράδοσης την 20/12/2016.
Πρόκειται για απλή εφαρμογή της διδαχθείσας ύλης και δίνεται αντί για ασκήσεις στο σπίτι. καθώς οι προτεινόμενες ασκήσεις προς επίλυση έχουν προεραιτικό χαρακτήρα. 
Για την υλοποίησή του είναι απαραίτητες μόνο οι διαφάνειες του μαθήματος, οπότε αν δεν έχετε παραλάβει το προτεινόμενο σύγγραμμα, αυτό δεν είναι λόγος να καθυστερήσετε στην ολοκλήρωσή του. 
Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην εκφώνηση του θέματος, είναι απαραίτητα δεδομένα τα οποία δίνονται κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα και διαφέρουν για κάθε σπουδαστή. Όποιος δεν έχει παραλάβει ακόμη τα δεδομένα αυτά, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το διδάσκοντα είτε μέσω email, είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Θέμα Εξαμήνου συνεισφέρει σε ποσοστό 30% στον τελικό βαθμό του μαθήματος και η υλοποίησή του είναι υποχρεωτική. Η μη υλοποίησή του δεν αποκλείει τους σπουδαστές από τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις, ωστόσο δε θα εφαρμοστεί διαφορετική βαθμολόγηση για όσους δεν παραδώσουν θέμα. Δηλαδή, ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα αποτελεί το 70% του τελικού βαθμού, οπότε και η μέγιστη βαθμολογία σπουδαστή που δε θα παραδώσει το Θέμα Εξαμήνου θα είναι 7/10.

8/11/2016 - Αναβολή Μαθήματος
Αναβάλλονται τα μαθήματα που είναι προγραμματισμένα για τις 14/11/2016 και 15/11/2016. Η αναπλήρωση θα γίνει σε συννενόηση με το διδάσκοντα.

10/10/2016 - Διαφάνειες Μαθημάτων
Οι διαφάνειες των διαλέξεων του μαθήματος "Μεταλλικές Κατασκευές" θα είναι διαθέσιμες μετά από κάθε μάθημα στο φάκελο "Έγγραφα", στον κατάλογο "Διαφάνειες Μαθημάτων 2016-2017".
Ήδη είναι διαθέσιμες οι διαφάνειες της 1ης εβδομάδας μαθημάτων. 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν υλικό έχει αποκλειστικά διδακτικό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τους ισχύοντες κανονισμούς ή τα κανονιστικά κείμενα που περιγράφονται στις σχετικές διαφάνειες.

· Διάλεξη 1: Εισαγωγή
· Διάλεξη 2: Δικτυώματα & ισοστατικοί φορείς
· Διάλεξη 3: Σχεδιασμός κατά τον Ευρωκώδικα
· Διάλεξη 4: Εφελκυσμός, θλίψη, διάτμηση, κάμψη
· Διάλεξη 5: Καμπτικός λυγισμός
· Διάλεξη 6: Κατηγοριοποίηση διατομής
· Διάλεξη 7: Κοχλιωτές συνδέσεις
· Διάλεξη 8: Συγκολλητές συνδέσεις
· Διάλεξη 9: Διαστασιολόγηση δομικών στοιχείων
· Διάλεξη 10 - 11: Παράδειγμα συνδέσεων
· Διάλεξη 12 - 13: Θέμα εξαμήνου - Ενδεικτική Λύση
· Διάλεξη 14: [Παραδείγματα στην τάξη]
· Τελική εξέταση: Τελική εξέταση Φεβρουαρίου 2017 - Ενδεικτικές Λύσεις

Θέμα εξαμήνου 
Θέμα εξαμήνου

Επιπλέον υλικό 
Πίνακες διατομών

© Copyright 2022 G.S.P. - All Rights Reserved