html website templates

 

Mobirise

Περισσότερα νέα έρχονται σύντομα...

Mobirise

Περισσότερα νέα έρχονται σύντομα...

Mobirise

Νέο άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό:

'Seismic collapse of self-centering steel MRFs with different column base structural properties'

Διαβάστε το στο περιοδικό:
Journal of Construtional Steel Research
(DOI: 10.1016/j.jcsr.2020.106364)

Abstract: The effect of the strength and stiffness characteristics of a previously proposed novel column base on the seismic performance and collapse capacity of steel self-centering moment-resisting frames is evaluated in this paper. This is done through three normalised parameters that represent the initial stiffness, post-yield stiffness, and strength of the column base, which can be independently adjusted. For these evaluations, a prototype steel building, which serves as a case study, is designed with sixteen different cases of a self-centering moment-resisting frame with different column base stiffness and strength characteristics (SC-MRF-CBs). A self-centering moment-resisting frame with conventional column bases and the same members and beam-column connections as those of the SC-MRF-CBs, named SC-MRF, serves as a benchmark frame. A set of 44 ground motions was used to conduct non-linear dynamic analyses and evaluate the seismic performance of the frames. Incremental dynamic analyses were also performed with the same ground motions set to evaluate the collapse capacity of the frames. Collapse capacity fragility curves and adjusted collapse margin ratios of the frames were derived and used for the comparison of the seismic risk of the frames. The results show that the new self-centering column base significantly improves the seismic performance of the SC-MRF, demonstrating the potential of the SC-MRF-CBs to be redesigned with smaller member sections. Moreover, the SC-MRF-CBs achieve significant reduction in collapse risk compared to the SC-MRF. Finally, the results show that increasing the base strength and stiffness improves the seismic performance and collapse capacity of the SC-MRF-CBs.

Mobirise

Νέο άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό:

'Multifractal analysis and wavelet leaders for structural damage detection of structures subjected to earthquake excitation'


Διαβάστε το στο περιοδικό:
Soil Dynamics and Earthquake Engineering
(DOI: 10.1016/j.soildyn.2020.106328)

Abstract: This work is an effort to join, for the first-time, multifractal analysis and damage detection in civil structures subjected to strong ground seismic motions. Specifically, based on the singularity spectrum quantitative and qualitative criteria are proposed. The qualitative criteria are based on the concave of singularity spectrum of damage and undamaged structure. The proposed quantitative criterion is based on calculation of damage index taken the parameters of singularity spectrum. In order to achieve the above goal, a robust signal processing method, which is known as multifractal wavelet leader (MFWL) is used. The multifractal analysis is a tool to calculate fractal properties as well as scaling behavior of the structural response excited by an earthquake. The singularity spectrum is obtained from the Legendre-transformation to Holder exponents. In this paper, a parameter which is based on the shape of singularity spectrum and can identify the damage in the structure is proposed. The proposed method is an output-only approach for damage detection. Considering that the dynamic behavior of an inelastic system subjected to strong ground motion appears to be a non-stationary process, the above procedure of multifractal wavelet leader is suitable to retrieve the simulation response data. The findings from the analysis show that the MFWL is an appropriate scheme for structural damage detection.

Mobirise

Νέο άρθρο σε τεχνικό περιοδικό: 

"Κλιματική αλλαγή - φυσικοί κίνδυνοι - τεχνικά έργα. Πόσο έτοιμοι είμαστε?"

Διαβάστε το στο περιοδικό:
Εργοταξιακά Νέα

https://www.ergotaxiaka.gr/

Mobirise

Θερινό Σχολείου με θέμα "Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές και Τεχνικά Έργα"

Από την 6η έως την 19η Ιουλίου 2020 πρόκειται να διεξαχθεί το Θερινό Σχολείο που διοργανώνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - ΕΑΠ με τίτλο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» για την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων. Οι συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο θα εκπαιδευτούν στους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων και των προκλήσεων και θα μάθουν να σχεδιάσουν/προτείνουν τρόπους πρόληψής τους. Επίσης, θα εκπαιδευτούν στις πλέον πρόσφατες τάσεις που αφορούν επιστημονικά και κοινωνικά σημαντικά ζητήματα σχετικά με τους φυσικούς κινδύνους. Έμφαση σε όλα τα παραπάνω θα δοθεί στην επίδραση που έχουν πάνω στα τεχνικά έργα και σε όλες τις φάσεις που τα διέπουν, δηλ. μελέτη, κατασκευή, χρήση και κύκλος ζωής τους. Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό, θα δημιουργηθεί πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και προσωπικών προοπτικών στην οποία θα συζητηθούν πολύ σημαντικά ζητήματα όπως, π.χ., γιατί τείνουμε να μειώσουμε ορισμένους φυσικούς κινδύνους ενώ αυξάνεται η επικινδυνότητα σε άλλους; Τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, βραχυχρόνια και μακροχρόνια, για να προστατευτούμε από φυσικούς κινδύνους;
Το εν λόγω Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες επιστημόνων οι οποίοι θέλουν στον τομέα της ειδικότητάς τους να εντάξουν τα προαναφερθέντα φαινόμενα. Παρακάτω παρουσιάζεται το περίγραμμα που αφορά στο Θερινό Σχολείο διάρκειας 10 ημερών και το οποίο χωρίζεται σε ισάριθμες Θεματικές Ενότητες.

Mobirise

Νέο άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό:

'Optimized seismic retrofit of steel-concrete composite buildings'

Διαβάστε το στο περιοδικό:
Engineering Structures
(DOI: 10.1016/j.soildyn.2020.106328)

Abstract: This work is focused on comparatively assessing the cost-effectiveness of three seismic retrofit approaches for non-code-conforming frame buildings with steel-concrete composite columns. The first two of the assessed retrofit approaches aim in indirectly enhancing structural system performance by strengthening individual composite columns using reinforced concrete jackets or concrete-covered steel cages. The third retrofit approach considered aims in upgrading the composite building frame at hand by installing steel bracings at selected bays. A specially developed structural optimization procedure is used to perform an objective comparison of the cost-effectiveness of the three retrofit approaches. The objective of the optimization procedure is to minimize the total retrofit material cost, while constraints are imposed to ensure the satisfaction of design requirements for the retrofitted structure regarding member capacities (according to Eurocodes 3 and 4 for steel beams and composite columns, respectively), structural system performance under horizontal loading (based on interstorey drifts calculated by pushover analyses) and fundamental periods (obtained from eigenvalue analyses). By defining 30 cases of under-designed 2-storey, 4-storey and 6-storey composite buildings (i.e. buildings with steel-concrete composite columns), an extensive numerical investigation involving 120 retrofit optimization runs was conducted. The results obtained provide insight into the relative cost-effectiveness of the three seismic retrofit approaches and reveal certain conditions under which each approach is economically most viable.

Mobirise

7th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering


New dates (due to COVID-19):

1-3 September 2021

Eurosteel has consistently attracted more than 500 delegates from countries across the world, and is now an essential event for academic researchers at all levels, as well as designers and fabricators. It provides a great opportunity for industry and academia to meet and discuss real-world problems where research is needed, as well as the opportunities provided by leading-edge research.

In Sheffield we hope to increase the number of sessions in which both academia and industry can learn from one another. Hence we are particularly interested in paper proposals from practitioners in design, fabrication and construction, as well as the mainstream research specialities. Invited keynote lectures will cover major themes in current research, as well as the real-world context of current steel construction.

Young researchers will particularly benefit from attending. The conference will allow them to present of their research findings and discuss them with the leading experts in their fields, to appreciate the state of the art in other areas of research and practice, and to generate ideas by interacting with practitioners. The conference has traditionally attracted delegates from academia and industry world-wide.

Mobirise

New paper published:

'Earthquake-resistant buildings with steel or composite columns: comparative assessment using structural optimization'

Διαβάστε το στο περιοδικό:
Journal of Building Engineering
(DOI: 10.1016/j.jobe.2019.100988)

Abstract: This work investigates and compares the cost-effectiveness of seismically designed buildings having either pure steel or steel-concrete composite columns. In order to ensure an objective comparison of these two design approaches, the assessed building designs are obtained by a structural optimization procedure. Thus, any bias that would result from a particular designer’s capabilities, experience, and subjectivity is avoided. Hence, a discrete Evolution Strategies optimization algorithm is employed to minimize the total cost of materials (steel and concrete) used in a structure subject to constraints associated with: (a) Eurocode 4 provisions for safety of composite column-members, (b) Eurocode 3 provisions for safety of structural steel members, and (c) seismic system behaviour and resistance. Extensive assessments and comparisons are performed for a variety of seismic intensities, for a number of building heights and plan configurations, etc. Results obtained by conducting 154 structural design optimization runs provide insight into potential advantages attained by partially substituting steel (as a main structural material) with concrete when designing the columns of earthquake-resistant buildings.

Mobirise

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας


5-7 Σεπτεμβρίου 2019

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Αθήνας του 1999 το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνδιοργανώνουν το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να φέρει κοντά την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα των ελλήνων μηχανικών και σεισμολόγων και να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί την τελευταία εικοσαετία στην αποτίμηση και απομείωση του σεισμικού κινδύνου στην χώρα μας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Hellexpo στο Μαρούσι μεταξύ 5-7 Σεπτεμβρίου 2019 και θα αποτελέσει μια πλατφόρμα ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων, γνώσεων και εμπειριών για την αποτελεσματική, εκ μέρους της Πολιτείας, διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος της Αντισεισμικής Προστασίας.

Mobirise

7ο Διεθνές Συνέδριο στις Υπολογιστικές Μεθόδους στη Δομοστατική Δυναμική και την Αντισεισμική Μηχανική

24-26 Ιουνίου 2019

Το COMPDYN 2019 είναι το έβδομο σε σειρά Διεθνές Συνέδριο στις Υπολογιστικές Μεθόδους στη Δομοστατική Δυναμική και την Αντισεισμική Μηχανική και ένα από τα Θεματικά Συνέδρια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις Υπολογιστικές Μεθόδους στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες (ECCOMAS) και ένα Συνέδριο Ειδικού Ενδιαφέροντος του Διεθνούς Οργανισμού Υπολογιστικής Μηχανικής (IACM). Έχει επίσης προωθηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπολογιστικής Μηχανικής Στερεών και Κατασκευών (ECCSM) της ECCOMASS. Το COMPDYN 2019 θα λάβει χώρα σε συνδυασμό μς το 3ο Διεθνές Συνέδριο στην Ποσοτικοποίηση Αβεβαιωτήτων στις Υπολογιστικές Επιστήμες και τη Μηχανική (UNCECOMP 2019), επίσης Θεματικό Συνέδριο της ECCOMAS.Mobirise

Engineering and Built Environment Open Evening

22 Μαΐου 2019

Ανακάλυψε που μπορεί να σε οδηγήσει μια καριέρα στη Μηχανική και το Δομημένο Περιβάλλον. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για τα προγράμματα που ξεκινούν τον Αύγουστο / Σεπτέμβριο.
Είτε είσαι απόφοιτος λυκείου, είτε ενδιαφέρεσαι για αλλαγή στην καριέρα σου, κάνε στροφή στη Μηχανική και άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος. Αν έχεις ταλέντο στην επίλυση προβλημάτων και έχεις καινοτόμες ιδέες, ίσως αυτή είναι η κατάλληλη καριέρα για εσένα. Μάθε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:Mobirise

16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής (16ECEE)

18-21 Ιουνίου 2018

Το συνέδριο αποτελεί την κορυφαία δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής, πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και αποτελεί σημείο αναφοράς και συνάντησης για τον επιστημονικό και επαγγελματικό κλάδο σε διεθνές επίπεδο, με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες, αλλά και την παρουσία κορυφαίων επιστημόνων και μηχανικών από όλο τον κόσμο.
Mobirise

18o Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος

29-31 Μαρτίου 2018

Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται τακτικά με πρωτοβουλία του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος του ΤΕΕ εδώ και 40 χρόνια, απευθύνεται στον Τεχνικό Κόσμο της Χώρας, στη Βιομηχανία, στις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Δημόσιους Φορείς, όπως στις Υπηρεσίες και στους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέματος, στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα.

Mobirise

9o Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών

5-7 Οκτωβρίου 2017

Η Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ) σε συνεργασία µε το Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) διοργανώνουν 5-7 Οκτωβρίου 2017 στη Λάρισα το 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών.© Copyright 2022 G.S.P. - All Rights Reserved